Nabídka geodetických prací

  • Úředně oprávněný zeměměřický inženýr Lubomír Kaván
  • Kompletní geodetické služby:
  • Geometrický plán
  • Vytyčení hranice pozemku
  • Vytyčení stavby
  • Zaměření skutečného provedení
  • Mapový podklad
  • Další služby dle dohody
  • ...

Kontaktní formulář

Objednávka

Objednávka ke stažení a následnému odeslání mailem či poštou ve formátu XLS nebo PDF

Kontaktní informace

Geodetická kancelář Ing. Lubomír Kaván a Pavla Kavánová

Dolní Chřibská 1, 407 44 Chřibská

geodet@kavan.eu pavla.kavanova@seznam.cz 602 880 419 723 201 966

Údaje o zápisu: Okresní živnostenský úřad Okresního úřadu Děčín

č.j.: ŽÚ/249/07/ŽIV, ev.č.: 350206-62268, IČO: 156 61 041

Předmět podnikání: Výkon zeměměřických činností